Biedrības mērķi

Investoru un mazākuma akcionāru biedrības mērķis ir apvienot investorus, kuri ir vai vēlas būt par Latvijas uzņēmumu mazākuma daļu akciju īpašniekiem vai to pārstāvjiem, tādējādi veicinot investīciju attīstību publiski tirgotos uzņēmumos un mazākuma akcionāru tiesību aizstāvību.

Biedrības izvirzītais uzdevums – nodrošināt, lai ir pamatota ticība tam, ka mazākuma akcionāru investētie līdzekļi paliek uzņēmumā un kā dividendes atgriežas pie investoriem, lai tos atkal varētu investēt. Nodrošināt, lai uzņēmumos ir vērts investēt un lai investīcijas dod atdevi.

Biedrība vēlas redzēt, ka uzņēmumi, kuros investējam:

  • Maksā dividendes adekvātā apjmā
  • Strādā ar peļņu
  • Palielina savu vērtību
  • Sniedz patiesu un pilnīgu informāciju par uzņēmuma stāvokli, darbību, izdevumiem un vadības atalgojumu
  • Panākt to, ka arī mūsu valstī noziegumi un nodarījumi pret mazākuma akcionāriem un insaideru noziegumi uzņēmumos tiek izmeklēti un vainīgie saņem konkrētus sodus

Biedrība vēlas izskaust to, ka:

  • Vairākuma akcionāri un uzņēmumu vadība nosmeļ sev uzņēmuma līdzekļus
  • Notiek informācijas slēpšanu par uzņēmumu un tā izdevumiem

Notiek insider trading, slēpta uzņēmumu pārņemšana un citi pret mazākuma akcionāriem vērsti finanšu noziegumi